ავტორიზაცია

  აკრძალული საქონლის ჩამონათვალი:  - ფეთქებადი და ადვილად აალებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია (მაგ. სანთებელა) 

  - მაგნიტი და მაგნიტის შემცავი ნებისმიერი სახის პროდუქცია.


  - ტოქსიკური ნივთიერებები


  - ცეცხლსასროლი იარაღი,  იარაღის ნაწილები ან იარაღის აქსესუარები


  - საახალწლო მაშხალა და მსგავსი ნივთები


  - ნარკოტიკული ნივთიერებები


  - ე.წ. 'აზბესტი'–ს შემცველობის პროდუქცია


  - ცხოველების ფიტულები, ძვლები, ბეწვი და მსგავსი ნივთები


  - რეალური ფული, მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის


  - ცხოველები, მცენარეები, თევზები, ჩიტები და ა.შ.


  - მაღალი წნევის ქვეშ მყოფი ნივთები


  - ზეთიანი საღებავები


  - საკვები პროდუქცია – ნებისმიერი ფორმით და შეფუთვით.


  აღსანიშნავია რომ ჩამონათვალს რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ არასრულია. (სრული ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ www.mof.ge - ზე) GBEXPRESS-ი როგორც ექსპედიტორი კომპანია, უფლებას იტოვებს არ გამოაგზავნოს გზავნილი საქართველოში უსაფრთხოების მიზნით. ასევე გვინდა წინასწარ გაცნობოთ რომ ,,დიდი ბრიტანეთის,, საბაჟო კანონმდებლობა საკმაოდ დიდი მოცულობისაა და აქედან გამომდინარე კონკრეტული საკითხი სათითაოდ განიხილება, სწორედ ამიტომ შეუძლებელია მთელი ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება. ამიტომაც,მომხმარებელი ვალდებულია წინასწარ გაეცნოს მისთვის საჭირო ინფორმაციას.


  იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლი მაინც შეიძენს ზემო აღნიშნული, აკრძალული პროდუქციის  რომელიმე სახეობას GBEXPRESS-ი არ იღებს პასუხისმგებლობას შეზღუდული პროდუქციის საქართველოში გამოგზავნაზე. 

  გვინდა განგინმარტოთ რომ  ზემოთ ჩამოთვლილი პროდუქციის მიუხედავად, საბაჟოს აქვს უფლება შეაჩეროს ამანათის შემოტანა და მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია დროულად წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებელს დაეკისრება გამოწვეული ხარჯების ანაზღაურება და ჯარიმის გადახდა.